Основи користування на ПК офісними програмами

Основи користування на персональному комп’ютері офісними програмами

 

Учасники навчального процесу – учні загальноосвітніх шкіл віком 10-18 років.

 

Програма відповідає специфікації додаткової освіти дітей і сприяє практичному оволодінню гуртківцями роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення ПК, ознайомленню з функціональним призначенням основних пристроїв ПК, основами вирішення професійних завдань за допомогою ПК, використанню сучасних пристроїв при виведенні опрацьованої інформації з залученням до цього локальної мережі.

 

Програма «Основи користування на ПК офісними програмами» передбачає формування теоретичної бази знань у галузі обчислювальної техніки; певних навичок роботи з ПК, що надає результатам навчання чітко вираженого практичного значення;застосування отриманих знань, умінь і навичок при розв’язуванні питань, що виникають у повсякденній практиці.
Метою навчання на основному рівні є надання, розвиток та удосконалення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з комп’ютерною технікою.

 

Запис до гуртка за посиланням