Початкове технічне моделювання («Логос»)

Початкове технічне моделювання

 

Напрями роботи гуртка:

Програма орієнтована на формування та розвиток у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу; включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики; розкриває питання історії, мистецтва та суспільствознавства.

Важлива роль надається графічній підготовці, вихованню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

На кожному занятті поєднується теоретичний матеріал і практична робота. Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання.

На заняттях гуртка використовуються такі методи навчання, як навчально-пізнавальні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні), творчі та проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-друковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові, ігри-змагання та інші.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.

Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, а саме: при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців.

Перевірка й оцінювання знань та умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі в вікторинах, змаганнях і підсумкових виставках.

 

Вік дітей: 6-10 років.

 

Учні навчаться:

  • виокремлювати загальні та індивідуальні ознаки предметів і технічних об’єктів;
  • використовувати шаблонів, трафаретів;
  • визначати основні частини макетів і моделей, які виготовляються, правильно вимовляти їх назви;
  • виготовляти за ескізами нескладні моделі технічних об’єктів;
  • виготовляти поробки з різним з’єднанням деталей (рухомі та нерухомі);
  • випилювати силуети тварин, виготовляти сувеніри, які прикрашені випалюванням.

 

Керівник: Кірішун Ірина Миколаївна.

 

 Додаткова інформація:

На заняттях діти безкоштовно користуються необхідними інструментами та матеріалами. Беруть участь у обласних конкурсах та виставках з початкового технічного моделювання.