Творча діяльність в середовищі програмування SCRATCH

Творча діяльність в середовищі програмування SCRATCH

 

Scratch  – це інструмент створення різноманітних творчих проектів: мультфільмів, ігор, рекламних роликів, музики, «живих» малюнків, інтерактивних історій і презентацій, комп’ютерних моделей, навчальних програм для вирішення освітніх завдань,  дозволяє легко навчитися основам алгоритмізації і програмування.

 

Сучасний стан інформаційного суспільства викликає зростаючу потребу в особистостях творчих, професійно компетентних, соціально мобільних, відкритих всьому новому, що вміють знаходити нестандартні рішення в різних ситуаціях. Тільки такі люди можуть реалізовувати себе в будь-якій сфері діяльності. Іншою характерною рисою сучасного суспільства є також повсюдне використання різноманітних технічних пристроїв («гаджетів») практично у всіх сферах діяльності для вирішення найрізноманітніших завдань: від соціально-побутових до науково-виробничих.

 

Розвиток творчих здібностей людини починається в дитинстві. Щоб підготувати фахівця, що володіє творчими здібностями і професійно володіє сучасною технікою та інформаційними технологіями, необхідно починати це робити в дошкільному та молодшому шкільному віці. У цей період діти відкриті всьому новому, допитливі, здатні імпровізувати, позитивно ставляться до дорослого, який виступає зразком для наслідування, сповнені бажання створювати власний, творчий продукт. Крім того, з самого народження дитину оточують самі різні технічні пристрої, які вона сприймає лише як засіб розваги, освоюючи їх функціональні можливості значно швидше дорослих. Щоб прищепити дитині правильне розуміння того, як створюються такі пристрої і яке їхнє справжнє призначення, необхідно дати їй можливість якомога раніше виявити свій потенціал в якості творця і розробника, що використовує комп’ютер як робочий інструмент, а не іграшку.

 

Новизна програми полягає в потенціалі  середовища  програмування Scratch, дозволяє розглядати її як перспективний інструмент і засіб організації позанавчальної проектної пізнавальної діяльності школяра, спрямованої на його особистісний і  творчий розвиток. Scratch виступає в якості інструменту створення різноманітних творчих проектів: мультфільмів, ігор, рекламних роликів, музики, «живих» малюнків, інтерактивних історій і презентацій, комп’ютерних моделей, навчальних програм для вирішення освітніх завдань,  дозволяє легко навчитися основам алгоритмізації і програмування.

 

Вік дітей: 8-12 років.

 

Запис до гуртка за посиланням

 

Заняття безкоштовні!